SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

Doporučení pro sklizeň SHREDLAGE®

Řezanka SHREDLAGE® se vyznačuje následujícími znaky:

  • Délka řezanky 26-30 mm
  • 95% částí stonků je tenčích než 4 mm
  • Oloupané stonky
  • Pružné části
  • Zrna rozmělněná na čtvrtiny nebo osminy
  • "Uvolněný" vzhled všech složek

Čerstvá řezanka

Fermentovaná řezanka

V zásadě platí při sklizni řezanky SHREDLAGE® stejná doporučení jako při sklizni běžné kukuřičné siláže. Zkušenosti dokazují, že je třeba věnovat zvláštní pozornost stonkům, protože u nich je stupeň zpracování rychlejší, než u částí patřících k zrnu.

Doporučený obsah sušiny se pohybuje v rozsahu 32-36% sušiny (TM). Vlhčí materiál se sušinou pod 32% TM může vést k silnějšímu odtoku siláže, obsah sušiny nad 36% musí být dusán velmi opatrně.

Následující doporučení slouží jako pokyny pro správné nastavení stroje:

Délka řezanky (mm)

Čerstvý materiálSušina
307030
266535
216040

Vzdálenost válců Corncracker lze nastavit právě tak, aby bylo dosaženo odpovídajícího stupně pomačkání a rozmělnění zrna.

Neustálá kontrola kvality pomačkání a případné přizpůsobení nastavení stroje daným kritériím je zásadní.

(Odrůdy kukuřice Brown Mid-rib (BMR) mohou vyžadovat nastavení válců o cca. ½ mm užší než je obvykle doporučováno u kukuřice; a to kvůli houbovitosti stonků odrůdy BMR.)

Pro kontrolu nastavení drtiče zrn jsou Vám k dispozici následující metody:

Metody ve zkratce:

  • Testovací karta SHREDLAGE®, se kterou je možné určit délku a tloušťku složek siláže.
  • Měřící nádoba o objemu 1 litr pro „rychlý test“ narušení zrna. Při testu by měla být všechna zrna rozmělněna minimálně na čtvrtiny, nejlépe však na osminy. A neměla by být nalezena žádná celá zrna.
  • Corn Silage Processing Score (CSPS), stupeň narušení kukuřičných zrn. CSPS představuje laboratorní analýzu, která se vztahuje ke stupni zpracování zrna k celkovému obsahu škrobu ve vzorku. Tato hodnota je závislá na různých parametrech. Kromě obsahu sušiny v materiálu, odrůdě a podmínek růstu hraje samozřejmě důležitou roli také nastavení řezačky a stupeň opotřebení Corncracker válců. U procesu SHREDLAGE® by se měl CSPS čerstvého materiálu pohybovat nad hodnotou 70.
  • Tzv. Penn State Shaker Box ("vytřasadlový separátor") je vhodné použít přímo na silu, aby bylo možné otestovat stupeň zpracování SHREDLAGE®. S různými velikostmi sítových otvorů je přes jednotlivé velikosti frakcí proseta řezanka. Cílem je rozdělení  podílem 25% v horním sítu a přes 40% ve středním sítu.