SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

Požadavky po celém světě se velmi liší.

Přehled.

Podle podniku a účelu využití jsou dnes požadavky na délku řezanky a zpracování kukuřičné siláže velmi rozdílné. Spektrum zahrnuje extrémně krátkou řezanku s délkou 3,5 až 12 mm, i proces SHREDLAGE® s délkou více než 25 mm. Obecně lze v současné době provést dělení do třech skupin.

Požadavek 1: Siláž s krátkou délkou řezanky.

U délek řezanky od 3,5 až po 12 mm se jedná o siláž s krátkou délkou řezanky. Krátká řezanka zahrnuje jak siláž pro využití v bioplynových stanicích, tak i siláž pro producenty mléka a chovatele skotu na výkrm. Vyžadován je v tomto případě homogenní, krátký a velmi jemně strukturovaný rostlinný materiál. Dále je také potřeba dosáhnout velmi vysokého standardu narušení slupky zrna. Tato siláž s nízkým obsahem strukturální vlákniny je využívána především v bioplynových stanicích. Pokud se používá jako krmivo pro hovězí dobytek, musí být doplněna dostatečným množstvím alternativního materiálu s bohatou strukturou.

Požadavek 2: Siláž s dlouhou délkou řezanky.

"Klasická" dlouhá řezanka zahrnuje rozsah od 12 až po 22 mm a etablovala se v mnoha zemích po dlouhé roky. Zde kromě správného narušení zrna získáváme správný podíl strukturální vlákniny. Různé složky krmiva však nejsou tak intenzivně rozvlákněny, jako u procesu SHREDLAGE®. Také u siláže s dlouhou délkou řezanky s sebou silnější účinnost přináší výhody pro průběh přežvykování; pouze dusání v silážním žlabu mělo jisté nedostatky.

Požadavek 3: SHREDLAGE®.

SHREDLAGE® je relativně mladou koncepcí výroby krmiva ze Severní Ameriky. Délka řezanky zde dosahuje extrémní délky 30 mm. Díky velmi vysokému narušení zrna a velmi silnému rozmělnění je zvýšen podíl škrobů dostupných pro bachor krav – jako zdroj energie. Navíc probíhá velmi intenzivní podélné zpracování struktury stonku s cílem zajistit zřetelně silnější účinek siláže a vylepšit tak průběh přežvykování.