SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

Koncepce CLAAS Corncracker.

Pro všechny požadavky je k dispozici optimální řešení.

S MCC SHREDLAGE® rozšiřuje CLAAS svoji nabídku systémů drtičů zrn pro speciální rozsahy využití a nabízí poskytovatelům služeb a profesionálním chovatelům mléčného skotu s vlastní mechanizací zajímavé doplňkové řešení. Koncepce CLAAS MULTI CROP CRACKER (MCC) s jednotnou konstrukcí drtiče zrn a rychle vyměnitelnými válci Corncracker obsahuje také po dlouhou dobu osvědčený systém MCC CLASSIC. Ten je navržen pro zpracování siláže s krátkou délkou řezanky od 3,5 až po 12 milimetrů. Tuto délku využívají zejména bioplynové stanice, ale je vhodná také jako krmivo pro mléčný skot. Dalším doplňkovým řešením je nově vyvinutý systém drtiče zrn Corncracker od CLAAS - MCC MAX, který odpovídá rostoucí poptávce po siláži s dlouhou délkou řezanky. Umožňuje intenzivní zpracování nejrůznějších délek řezanky ve velmi velkém rozsahu  délky od 7 až po 22 milimetrů a je tak vysoce flexibilní variantou drtiče zrn pro poskytovatele služeb, kteří musejí vycházet vstříc různým podnikům.

Hlavní oblastí využití těchto profilů válců a jejich hranice jsou znázorněny na diagramu. Pro délku řezanky od 3,5 mm se používá drtič MCC CLASSIC. Klíčovým využitím tohoto drtiče se 135 / 135 zuby (průměr 250 nebo 196 mm) a rozdílem otáček 30% je proto v první řadě zpracování kukuřičné siláže pro bioplynové stanice. Zároveň se tento drtič zrn MCC CLASSIC uplatňuje pro běžnou délku řezanky s délkou až 12 mm, která je využívána jako krmivo pro mléčný skot a na výkrm. Při využití vyměnitelného válce se 100 zuby, který je dostupný např. přes sklad náhradních dílů, lze spektrum využití tohoto drtiče zrn rozšířit také na délky řezanky nad 12 mm.

Denně se měnící požadavky od krátké řezanky pro bioplynové stanice, až po délku 22 mm, splňuje nově vyvinutý drtič MCC MAX dokonale. A to bez potřeby měnit válce. Nově vyvinuté segmenty tření s kombinovanými třecími a řezacími plochami, i rozdílem otáček 30%, vedou k intenzivnějším efektům tření i dodatečným efektům řezání a stříhání, které doposud nebyly možné. Rozhodujícími výhodami MCC MAX nejsou tedy pouze flexibilita nasazení s enormně širokým rozsahem délky řezanky, ale také intenzivnější efekty zpracování i vyšší efekty týkající se strukturálního obsahu.

MCC SHREDLAGE® splňuje požadavky stejnojmenné strategie krmení. Prvky válce s profilem pilových zubů a rotující spirálovitou drážkou, 110 / 145 zubů a diferencí otáček 50% způsobují zpracování, které vede k vyšší produkci mléka a masa. Rozsah využití zahrnuje délky řezanky v závislosti na sušině od 26 až po 30 mm. Při vyšším obsahu sušiny mohou být délky řezanky dokonce sníženy až na 21 mm. SHREDLAGE® představuje kukuřičnou siláž s dlouhou délkou řezanky, která byla navíc speciálně zpracována. Tohoto zpracování lze dosáhnout pouze s originálními válci drtiče zrn SHREDLAGE®.

V budoucnu bude společnost CLAAS válce SHREDLAGE® vyrábět na základě licence v CLAAS Industrietechnik Paderborn, stejně jako známé válce s profilem pilových zubů. MCC SHREDLAGE® je stejně jako MCC MAX od roku 2016 volitelně k dispozici z výrobního závodu, nebo je lze získat jako dodatečnou výbavu pro modely řezaček JAGUAR 870, 880* a 950 až 980.

*pouze v Severní Americe