SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

SHREDLAGE®

Více mléka, zdravější zvířata.

Technologie známá pod značkou SHREDLAGE® ke zpracování kukuřičné siláže materiál intenzivně rozloží a mnohonásobně zvětší jeho plochu. To zvyšuje účinnost kukuřičné siláže v bachoru krávy.

Mezinárodní zkušenosti z praxe

Loc Brévalaire, Bretaň, Francie

Zemědělský svaz producentů GAEC de Lopré

Marc a Xavier Bozec řídí zemědělský svaz producentů GAEC de Lopré. Jedná se o farmu s 220 dojnicemi a roční produkcí mléka kolem 2 mil. litrů.

Již po první sklizni na přibližně polovině plochy silážované kukuřice a dle periody výkrmu bratři jasně stanovují: „SHREDLAGE® nám dokonale vyhovuje, značně přispívá ke zdraví zvířat a vede k lepším vlastnostem mléka.“ Pro následující sklizeň kukuřice chtějí bratři zcela přejít pouze na SHREDLAGE®.

Den Dungen, Nizozemsko

Farma Jennissen

Kromě poskytování služeb provozuje Toon Jennissen společně se svými bratry dvě mléčné farmy s celkem 450 dojnicemi. Z iniciativy mléčných farem v kruhu jeho zákazníků testoval společně s těmito zákazníky SHREDLAGE®. Již po několika týdnech výkrmu mají on i jeho zákazníci jasno: SHREDLAGE® je více než jen krátkodobý trend, je to trend, který se bude prosazovat.

Vinderup, Západní Jutsko, Dánsko

Farma Nørsøller

300 krav, dojení 3x denně a 13.000 kilogramů mléka na krávu za rok – farma Nørsøller patří k 20 nejlepším chovatelům mléčného skotu v Dánsku. „Mohli jsme odstranit řepkovou slámu z krmné dávky bez nutnosti náhrady, aniž by to mělo následky na zdraví bachoru zvířat. Naopak, zdravotní stav stáda je špičkový,“ těší se Morten Nørsøller. „Všechny krávy mají lesklou srst a devět z deseti zvířat přežvykuje, když leží. Tak by to mělo být.“

Lügde, Severní Porýní-Vestfálsko, Německo

Farma Glitz

Steffen a Josef Glitzovi obhospodařují podnik se 125 dojnicemi a 120 hektary zemědělské užitkové plochy. Před tím, než přešli na metodu SHREDLAGE®, dosahovala jejich farma dojivosti v průměru téměř 26,5 litrů na krávu za den. Dnes je to téměř 31 litrů. „Je to obrovský skok, za který jsme vděčni našemu základnímu krmivu. Z ekonomického hlediska je to samozřejmě optimální,“ říká Steffen Glitz.

Praktické zkušenosti se SHREDLAGE® z USA.

Na západě USA se nacházejí rozsáhlé mléčné farmy, které mají více než 2.000 kusů krav. Krmné dávky jsou dávkovány velmi poskrovnu, ale i přesto je produkce mléka enormně vysoká a dosahuje až 54 l na krávu za den. Zásadní roli zde hraje kukuřičná siláž. Farmáři v USA vždy používali řezanku s dlouhou délkou. Již čtyři až pět let však poptávka po procesu SHREDLAGE® stoupá. O zkušenostech s procesem SHREDLAGE® vyprávějí vedoucí farem Kutz a Trierweiler.


Jefferson, Wisconsin, USA

Kutz Dairy

Rodinná firma Kutz, založená v roce 1973, patří k velmi úspěšným mléčným farmám v americkém spolkovém státě Wisconsin. Farmu Dairyfarm s počtem 1.800 krav a s celkově 2.100 kusy hospodářských zvířat v současné době obhospodařuje Aaron Kutz společně se svým bratrem Allenem a svým otcem Ronem.


Westphalia, Michigan, USA

Trierweiler Dairy

Další známou farmou je Trierweiler Dairy, Westphalia ve spolkovém státě Michigan. Vlastníky mléčné farmy jsou Frank a Paul Trierweilerovi. Na farmě se dojí kolem 1.500 krav.

Silážování delší kukuřičné řezanky probíhá ve všech podnicích bezproblémově. Silně pomačkaný materiál se velmi dobře rozvlákní a lze jej bez problému udusat. Také fermentace po zakrytí silážního žlabu probíhá ve všech podnicích správně. Předpokladem je optimální proces udusání a silážování.